Menu

Virtual Serverlər


Layihəniz üçün tez bir zamanda sizə sərf edəcək Azərbaycanda yerləşmiş Virtual Serverlər üçün Cloud xidmətimizdən faydalana bilərsiz.

Ətfarlı məlumat üçün yer.cloud ünvanına keçin.

YER xSP - Hosted Services provider